7 Компании свързани с лицето СТЕФАН ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to STEFAN GANCHEV GANCHEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200735443ИНОВАСТОРМ ООД
INOVASTORM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202027838Лонч Хъб Адвайзърс ООД
Lonch Hab Advayzars OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202830559ЛОНЧ ХЪБ ПАРТНЪРС ООД
LONCH HAB PARTNARS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204174598Лонч Хъб Фънд II ООД
Lonch Hab Fand II OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204289230ГАЛЕРИЯ 2.0 ООД
GALERIYA 2.0 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205116263АДЕМАР ИНВЕСТ ЕООД
ADEMAR INVEST EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205165417АДЕМАР ПРОПЪРТИС ЕООД
ADEMAR PROPARTIS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СТЕФАН ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ
Check other registries about the person STEFAN GANCHEV GANCHEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More