10 Компании свързани с лицето СОТИРИОС НИКОЛАОС КОДЗАКОЛИС (виж второ ниво)
Companies connected to SOTIRIOS NIKOLAOS KODZAKOLIS

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
020756966СО-ТО - СОТИРИОС КОДЗАКОЛИС ЕТ
SO-TO - SOTIRIOS KODZAKOLIS ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115223426СЛАДЪК ПЪТ ООД
SLADAK PAT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121892062ТИМСТРОЙ ООД
TIMSTROY OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131101482ПРИЗМА-Н ООД
PRIZMA-N OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131171858БЕСТ БИЛД ООД
BEST BILD OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175266820СОТО СТРОЙ ЕООД
SOTO STROY EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175456499УАЙ БИ СИ ООД
UAY BI SI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831198292СО-ТО КОЛОР ЕООД
SO-TO KOLOR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831577036ТИМКО ООД
TIMKO OOD

Публични фондове Public money
  • 435 797,24 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
834075640СО-ТО ХРОМА ООД
SO-TO HROMA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СОТИРИОС НИКОЛАОС КОДЗАКОЛИС
Check other registries about the person SOTIRIOS NIKOLAOS KODZAKOLIS

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More