7 Компании свързани с лицето РОДОЛФО БАЛЛЕСТРАЦЦИ (виж второ ниво)
Companies connected to RODOLFO BALLESTRATSTSI

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
201825192ЕУРО ГРАЙНС ЕООД
EURO GRAYNS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202323820САТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД
SATOR BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202323958ЕУРОФАРМ ЕООД
EUROFARM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203314620ЛУЧЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД
LUCHE BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203635170ЕЛИСЕО ЕООД
ELISEO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203790982БАЛКАН СААНЕН ООД
BALKAN SAANEN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204517673ГОРНА БАНЯ РЕЗОРТ ЕООД
GORNA BANYA REZORT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето РОДОЛФО БАЛЛЕСТРАЦЦИ
Check other registries about the person RODOLFO BALLESTRATSTSI

Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name РОДОЛФО @SecondName БАЛЛЕСТРАЦЦИ @ThirdName @CheckResult неустановена принадлежност') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name РОДОЛФО @SecondName БАЛЛЕСТРАЦЦИ @ThirdName @CheckResult Решение') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More