3 Компании свързани с лицето МАРИЯ НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to MARIYA NIKOLOVA GEORGIEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103168748МАРИЯ НИКОЛОВА ЕТ
MARIYA NIKOLOVA ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103602931ИНТРАКОМ ЕООД
INTRAKOM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103622553МИР 1713 ЕООД
MIR 1713 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МАРИЯ НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
Check other registries about the person MARIYA NIKOLOVA GEORGIEVA

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност
  • Има данни за лице с такива имена сред официално оповестените лица със сметки в КТБ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More