5 Компании свързани с лицето МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to MIROSLAV KRUMOV MARINOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130994276ТИ БИ АЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
TI BI AY ASET MENIDZHMANT EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130999800ТИ БИ АЙ ИНВЕСТ ЕАД
TI BI AY INVEST EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175205109ФИНСЕЙЛС ЕООД
FINSEYLS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202621965ИнфоПрим ООД
InfoPrim OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831190986ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ АД
PENSIONNO-OSIGURITELNA KOMPANIYA DOVERIE AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ
Check other registries about the person MIROSLAV KRUMOV MARINOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More