9 Компании свързани с лицето ИВАН ЧАВДАРОВ НЕДЕЛЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to IVAN CHAVDAROV NEDELEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
112621311Би Джи Ем Технолоджи Корпорейшън ЕООД
Bi Dzhi Em Tehnolodzhi Korporeyshan EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115882099БРИК ООД
BRIK OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175450795ЕС-ЕНЕРДЖИ ООД
ES-ENERDZHI OOD

Публични фондове Public money
 • 6 955 615,70 лв. от 78 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200435677АНИП ООД
ANIP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201030404ХИТ 2011 ООД
HIT 2011 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201147884АНТРЕЙД 2010 ООД
ANTREYD 2010 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203183306ЕМ БИ ЕМ ТРЕЙД ЕООД
EM BI EM TREYD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203203627ЕС ДИ ЕС ТРЕЙД ООД
ES DI ES TREYD OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ПЕТЪР ЕЛЕН ПЕТРОВ
  PETAR ELEN PETROV

  Последен запис/Last Deed:
  2014-12-16 17:43:23 ShareTransfer
  Buy from: АНИП ООД 49600

  Първи запис/First Deed:
  2014-08-28 12:22:09 Partner
 • ИВАН ЧАВДАРОВ НЕДЕЛЕВ
  IVAN CHAVDAROV NEDELEV

  Последен запис/Last Deed:
  2014-08-28 12:22:09 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2014-08-28 12:22:09 Partner
 • АНИП
  ANIP

  Последен запис/Last Deed:
  2014-12-16 17:43:23 ShareTransfer
  Sell to: ИВАН ЧАВДАРОВ НЕДЕЛЕВ И ПЕТЪР ЕЛЕН
  ПЕТРОВ 49600

  Първи запис/First Deed:
  2014-08-28 12:22:09 Partner
203592776ЕМ БИ ЕМ КОМЕРС ЕООД
EM BI EM KOMERS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More