11 Компании свързани с лицето ДИМИТЪР СЪБКОВ СЪБКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to DIMITAR SABKOV SABKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
030183835ДАРС-91 - ДИМИТЪР СЪБКОВ ЕТ
DARS-91 - DIMITAR SABKOV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
040709575ГЛАРУС Р ООД
GLARUS R OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102092151ГЛАРУС ООД
GLARUS OOD

Публични фондове Public money
  • 74 658,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102131818ДАРС ЕООД
DARS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102651158ДАРС СТИЛ ЕООД
DARS STIL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102825504СИМКОР ООД
SIMKOR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
147142370ВЕНИД-ДАРС ЯХТ СЕРВИЗ ООД
VENID-DARS YAHT SERVIZ OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175714864БУМ ООД
BUM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202958498ПАУЛА - 2014 ЕООД
PAULA - 2014 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203193058КАСКОР-2 ЕООД
KASKOR-2 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
812171821ДАРС-АУТО ЕООД
DARS-AUTO EOOD

Публични фондове Public money
  • 2 297 358,84 лв. от 13 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ДИМИТЪР СЪБКОВ СЪБКОВ
Check other registries about the person DIMITAR SABKOV SABKOV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More