2 Компании свързани с лицето ВЛАДИМИР АТАНАСОВ МИТКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to VLADIMIR ATANASOV MITKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
117039820ДУНАВ-ПРЕС АД
DUNAV-PRES AD

Публични фондове Public money
  • 720 881,99 лв. от 10 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
117574876РЕГЕ-15 - МИТКОВ И СИЕ СД
REGE-15 - MITKOV I SIE SD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВЛАДИМИР АТАНАСОВ МИТКОВ
Check other registries about the person VLADIMIR ATANASOV MITKOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More