2 Компании свързани с лицето РУМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to RUMEN GEORGIEV DIMITROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200778804НЮ ЛЕГО ООД
NYU LEGO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200914478СОФИЯ ЛЕГО АД
SOFIYA LEGO AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето РУМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
Check other registries about the person RUMEN GEORGIEV DIMITROV

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност
  • Има данни за лице с такива имена сред официално оповестените лица със сметки в КТБ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More