1 Компании свързани с лицето ПЕТЕР ЙОЗЕФ СИМОН /501208/, ГЕРМАНИЯ и РЕГИНА ДАНАИЛОВА СИМОН, , 286000 лв. (виж второ ниво)
Companies connected to PETER YOZEF SIMON /501208/, GERMANIYA i REGINA DANAILOVA SIMON, , 286000 lv.

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
203580083РПС 19 ЕООД
RPS 19 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ПЕТЕР ЙОЗЕФ СИМОН /501208/, ГЕРМАНИЯ и РЕГИНА ДАНАИЛОВА СИМОН, , 286000 лв.
Check other registries about the person PETER YOZEF SIMON /501208/, GERMANIYA i REGINA DANAILOVA SIMON, , 286000 lv.

Wrong query SELECT id FROM pep WHERE MATCH('ПЕТЕР ЙОЗЕФ СИМОН /501208/, ГЕРМАНИЯ и РЕГИНА ДАНАИЛОВА СИМОН, , 286000 лв.') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM ktbofficials WHERE MATCH('ПЕТЕР ЙОЗЕФ СИМОН /501208/, ГЕРМАНИЯ и РЕГИНА ДАНАИЛОВА СИМОН, , 286000 лв.') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More