10 Компании свързани с лицето ВАСИЛ ПЛАМЕНОВ КАРАИВАНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to VASIL PLAMENOV KARAIVANOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131523455БОЛКАН КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД
BOLKAN KEPITAL MENIDZHMANT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200357097БОЛКАН СЕКЮРИТИС ЕООД
BOLKAN SEKYURITIS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200609455ЮРОПИЪН ПРОГРАМ АДВАЙЗЪРИ ЕООД
YUROPIAN PROGRAM ADVAYZARI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201204883ДЖЕРЕМИ БЪЛГАРИЯ ЕАД
DZHEREMI BALGARIYA EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201779446ПЛАЗМА КОНТРОЛ ООД
PLAZMA KONTROL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202099976СОФИЯ ТЕХ ПАРК ЕАД
SOFIYA TEH PARK EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202215676И Ю ПИ ЕЙ ФИНАНС ЕНД ЕДЮКЕЙШЪН ЕООД
I YU PI EY FINANS END EDYUKEYSHAN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202791476Тутуночко ЕООД
Tutunochko EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203102674ВИДИС ПРОПЪРТИ ЕООД
VIDIS PROPARTI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203248647Матадор Прайм ООД
Matador Praym OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВАСИЛ ПЛАМЕНОВ КАРАИВАНОВ
Check other registries about the person VASIL PLAMENOV KARAIVANOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More