3 Компании свързани с лицето ДЖЕЙК АЛЕКЗАНДЪР ТЕЙЛЪР (виж второ ниво)
Companies connected to DZHEYK ALEKZANDAR TEYLAR

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200289184БРИДЖКОРП СИКС АД
BRIDZHKORP SIKS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203179133КРИПТИК РЕКЪРДС ООД
KRIPTIK REKARDS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203300414ДЖУСИ 3 ЕООД
DZHUSI 3 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ДЖЕЙК АЛЕКЗАНДЪР ТЕЙЛЪР
Check other registries about the person DZHEYK ALEKZANDAR TEYLAR

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More