21 Компании свързани с лицето МИХАИЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to MIHAIL TODOROV TODOROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
105556774МЕГАСТРОЙ-2004 ООД
MEGASTROY-2004 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ВАСИЛ БОРИСОВ КОСТОВ
  VASIL BORISOV KOSTOV

  Последен запис/Last Deed:
  2017-10-30 17:40:02 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2017-10-30 17:40:02 Manager
 • МЕГА ЕС
  MEGA ES

  Последен запис/Last Deed:
  2017-10-30 17:40:02 ShareTransfer
  Buy from: МВЕЦ РАКИТА ООД 1194500

  Първи запис/First Deed:
  2017-10-30 17:40:02 ShareTransfer
  Buy from: МВЕЦ РАКИТА ООД 1194500
 • ЙОРДАНКА ЛАЗАРОВА ДИМОВА
  YORDANKA LAZAROVA DIMOVA

  Последен запис/Last Deed:
  2017-09-04 17:27:58 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2017-09-04 17:27:58 Manager
 • МВЕЦ РАКИТА
  MVETS RAKITA

  Последен запис/Last Deed:
  2017-10-30 17:40:02 ShareTransfer
  Sell to: МЕГА ЕС ЕООД 1194500

  Първи запис/First Deed:
  2017-09-04 17:27:58 ShareTransfer
  Buy from: ЛЮКО-К ООД 238900
 • МЕГАСТРОЙ-2004
  MEGASTROY-2004

  Последен запис/Last Deed:
  2008-12-05 15:28:16 DebtorOverSecureClaims

  Първи запис/First Deed:
  2008-12-05 14:10:37 DebtorOverSecureClaims
 • Банка ДСК
  Banka DSK

  Последен запис/Last Deed:
  2008-12-05 15:28:16 AtPawnCreditors

  Първи запис/First Deed:
  2008-12-05 14:10:37 AtPawnCreditors
 • ЛЮКО-К
  LYUKO-K

  Последен запис/Last Deed:
  2017-09-04 17:27:58 ShareTransfer
  Sell to: МВЕЦ Ракица ООД 238900

  Първи запис/First Deed:
  2008-04-15 14:41:48 ShareTransfer
  Buy from: ЮНИОН ЕЛЕКТРИК ЕАД 1000
 • МИХАИЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
  MIHAIL TODOROV TODOROV

  Последен запис/Last Deed:
  2008-02-28 15:10:13 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2008-02-28 15:10:13 Manager
 • ЮНИОН ЕЛЕКТРИК
  YUNION ELEKTRIK

  Последен запис/Last Deed:
  2017-09-04 17:27:58 ShareTransfer
  Sell to: МВЕЦ Ракита ООД 955600

  Първи запис/First Deed:
  2008-02-28 15:10:13 SoleCapitalOwner
114607538СЕК ООД
SEK OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115925629НЕТА ЕООД
NETA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121904408ГЕОЕНЕРГОПРОЕКТ АД
GEOENERGOPROEKT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130271535ЦЕНТРИОМ ООД
TSENTRIOM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130495729ЮНИОН ЕЛЕКТРИК ЕАД
YUNION ELEKTRIK EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131232567БРЕСТИОМ АД
BRESTIOM AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131275950БЯЛА МЕСТА ООД
BYALA MESTA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131276019ЧЕРНА МЕСТА ООД
CHERNA MESTA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131568678СТРОЙЕКСПЕРТ - ИНЖЕНЕРИНГ - ЕЛ ООД
STROYEKSPERT - INZHENERING - EL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
160056104МВЕЦ МАНОЛЕ ЕООД
MVETS MANOLE EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
160056501МВЕЦ ПОЛАТОВО ЕООД
MVETS POLATOVO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
160110833МВЕЦ МАРИЦА ЕООД
MVETS MARITSA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175189427УИНДТЕХ ООД
UINDTEH OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175275132БЛАГОЕВГРАДСКА БИСТРИЦА ООД
BLAGOEVGRADSKA BISTRITSA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175276056ТРЕЙДИОМ ООД
TREYDIOM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ЙОРДАНКА ЛАЗАРОВА ДИМОВА
  YORDANKA LAZAROVA DIMOVA

  Последен запис/Last Deed:
  2017-09-04 16:42:24 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2017-08-21 13:04:05 DebtorOverSecureClaim
 • СИНЕРДЖИ ХОЛДИНГ
  SINERDZHI HOLDING

  Последен запис/Last Deed:
  2017-08-21 13:04:05 DebtorOverSecureClaim

  Първи запис/First Deed:
  2017-08-21 13:04:05 DebtorOverSecureClaim
 • ТРЕЙДИОМ
  TREYDIOM

  Последен запис/Last Deed:
  2017-08-21 13:04:05 DebtorOverSecureClaim

  Първи запис/First Deed:
  2017-08-21 13:04:05 DebtorOverSecureClaim
 • МВЕЦ РАКИТА
  MVETS RAKITA

  Последен запис/Last Deed:
  2017-09-04 16:42:24 ShareTransfer
  Buy from: ПРИМА ДИВЕЛОПМЪНТ 600000

  Първи запис/First Deed:
  2017-08-21 13:04:05 DebtorOverSecureClaim
 • УниКредит Булбанк
  UniKredit Bulbank

  Последен запис/Last Deed:
  2017-08-21 13:04:05 AtPawnCreditor

  Първи запис/First Deed:
  2017-08-21 13:04:05 AtPawnCreditor
 • ЮНИОН ЕЛЕКТРИК
  YUNION ELEKTRIK

  Последен запис/Last Deed:
  2017-09-04 16:42:24 ShareTransfer
  Sell to: МВЕЦ Ракита ООД 2400000

  Първи запис/First Deed:
  2011-01-05 11:23:47 ShareTransfer
  Buy from: БЯЛА МЕСТА ООД 2400
 • ПРИМА ДИВЕЛОПМЪНТ
  PRIMA DIVELOPMANT

  Последен запис/Last Deed:
  2017-09-04 16:42:24 ShareTransfer
  Sell to: МВЕЦ РАКИТА 600000

  Първи запис/First Deed:
  2011-01-05 11:23:47 ShareTransfer
  Buy from: БРЕСТИОМ АД 4000
 • МИХАИЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
  MIHAIL TODOROV TODOROV

  Последен запис/Last Deed:
  2008-03-04 17:30:20 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2008-03-04 17:30:20 Manager
 • БЯЛА МЕСТА
  BYALA MESTA

  Последен запис/Last Deed:
  2011-01-05 11:23:47 ShareTransfer
  Sell to: ЮНИОН ЕЛЕКТРИК ЕАД 2400

  Първи запис/First Deed:
  2008-03-04 17:30:20 Partner
 • ЦЕНТРИОМ
  TSENTRIOM

  Последен запис/Last Deed:
  2011-01-05 11:23:47 ShareTransfer
  Sell to: ЮНИОН ЕЛЕКТРИК ЕАД 1200

  Първи запис/First Deed:
  2008-03-04 17:30:20 Partner
 • ЧЕРНА МЕСТА
  CHERNA MESTA

  Последен запис/Last Deed:
  2011-01-05 11:23:47 ShareTransfer
  Sell to: ЮНИОН ЕЛЕКТРИК ЕАД 2400

  Първи запис/First Deed:
  2008-03-04 17:30:20 Partner
 • БРЕСТИОМ
  BRESTIOM

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-19 13:41:54 ShareTransfer
  Sell to: ПРИМА ДИВЕЛОПМЪНТ АД 600000

  Първи запис/First Deed:
  2008-03-04 17:30:20 Partner
175291211ТЕХНОМАШСТРОЙ ООД
TEHNOMASHSTROY OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201282323ДОЯН лес ЕООД
DOYAN les EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201850690ЛИТЕКС ХИДРО ЕООД
LITEKS HIDRO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203100940СТРЕЧ ХАУС ООД
STRECH HAUS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204920172Геоенергопроект ЕООД
Geoenergoproekt EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МИХАИЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
Check other registries about the person MIHAIL TODOROV TODOROV

 • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
 • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More