3 Компании свързани с лицето ПЕТКО РАЧЕВ РАЧЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to PETKO RACHEV RACHEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
115335055ГАЛАНТ-808 - ПЕТКО РАЧЕВ ЕТ
GALANT-808 - PETKO RACHEV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
160106856СТРОЙ-МАТ - 2007 ЕООД
STROY-MAT - 2007 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204033730ОКТЕПТЕКС ЕООД
OKTEPTEKS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More