8 Компании свързани с лицето ТОДОР ВАСИЛЕВ КОЦЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to TODOR VASILEV KOTSEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
110001272ПЪТСТРОЙ ЕАД
PATSTROY EAD

Публични фондове Public money
  • 25 808 808,97 лв. от 45 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
113513121ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ПЕРНИК ЕООД
PATNO PODDARZHANE - PERNIK EOOD

Публични фондове Public money
  • 384 000,00 лв. от 3 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
113513139ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ РАДОМИР ЕООД
PATNO PODDARZHANE RADOMIR EOOD

Публични фондове Public money
  • 56 600,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
113522469АДЕВА ООД
ADEVA OOD

Публични фондове Public money
  • 23 561 358,66 лв. от 13 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121245769ТИТ-КОМ ЕООД
TIT-KOM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130427735ПСТ-РОСИ ЕООД
PST-ROSI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131010659АПАС 2002 ЕООД
APAS 2002 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175446989ТЕКАСИСТ ЕООД
TEKASIST EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More