5 Компании свързани с лицето ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ ГАРВАНСКИ (виж второ ниво)
Companies connected to VALENTIN TSVETANOV GARVANSKI

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
106565438АУТО ИНС - ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ ЕТ
AUTO INS - VALENTIN TSVETANOV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131125704ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО-БЪДЕЩЕ АД
PENSIONNO OSIGURITELNO DRUZHESTVO-BADESHTE AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175433155КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
KAPMAN GRIYN ENERDZHI FOND AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200235000КЕПИТЪЛ МАРКЕТС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
KEPITAL MARKETS ASET MENIDZHMANT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831160078НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD

Публични фондове Public money
  • 56 623 302,20 лв. от 101 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ ГАРВАНСКИ
Check other registries about the person VALENTIN TSVETANOV GARVANSKI

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More