1 Компании свързани с лицето КАТАЛИНА МИРЕЛА ГЕРАСИМ (виж второ ниво)
Companies connected to KATALINA MIRELA GERASIM

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
837055486МЕГГЛЕ България ЕООД
MEGGLE Balgariya EOOD

Публични фондове Public money
  • 582 384,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето КАТАЛИНА МИРЕЛА ГЕРАСИМ
Check other registries about the person KATALINA MIRELA GERASIM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More