2 Компании свързани с лицето МАХЕР ШЕХЕБАР (виж второ ниво)
Companies connected to MAHER SHEHEBAR

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131106052ЕВРОСТАР-2003 ЕООД
EVROSTAR-2003 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • АЙМАН ДЖУМА
  AYMAN DZHUMA

  Последен запис/Last Deed:
  2009-01-20 22:59:16 SoleCapitalOwner

  Първи запис/First Deed:
  2009-01-20 22:59:16 SoleCapitalOwner
 • МАХЕР ШЕХЕБАР
  MAHER SHEHEBAR

  Последен запис/Last Deed:
  2009-01-20 22:59:16 ShareTransfer
  Sell to: АЙМАН ДЖУМА 5000

  Първи запис/First Deed:
  2009-01-11 17:53:02 ShareTransfer
  Buy from: ШЕНОЛ ШУАИБ ЕЮБ, ИМАД АЛ-ДИН ХАБАШ 5000
 • ШЕНОЛ ШУАИБ ЕЮБ
  SHENOL SHUAIB EYUB

  Последен запис/Last Deed:
  2009-01-11 17:53:02 ShareTransfer
  Sell to: МАХЕР ШЕХЕБАР 5000

  Първи запис/First Deed:
  2008-12-26 14:42:15 Partner
 • ИМАД АЛ-ДИН ХАБАШ
  IMAD AL-DIN HABASH

  Последен запис/Last Deed:
  2008-12-26 14:42:15 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2008-12-26 14:42:15 Partner
175194709ЮНИОН ПЛАСТ БГ ЕООД
YUNION PLAST BG EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МАХЕР ШЕХЕБАР
Check other registries about the person MAHER SHEHEBAR

Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name МАХЕР @SecondName ШЕХЕБАР @ThirdName @CheckResult неустановена принадлежност') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name МАХЕР @SecondName ШЕХЕБАР @ThirdName @CheckResult Решение') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More