10 Компании свързани с лицето ИВАН ХРИСТОВ АНТОВ (виж второ ниво)
Companies connected to IVAN HRISTOV ANTOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130696397ЛЕГАКОМ БИЛД ООД
LEGAKOM BILD OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131057477ИП ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС АД
IP INTERKAPITAL MARKETS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175320524ОПТИМА АКАУНТ ООД
OPTIMA AKAUNT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200175507БУЛ ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ООД
BUL PRODZHEKT MENIDZHMANT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201714740БЪРГЪРС ООД
BARGARS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201794697Солар Юг ООД
Solar YUg OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202334449СОПОТ СОЛАР ООД
SOPOT SOLAR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203309559ВИП КАРС ЛИМИТЕД ЕООД
VIP KARS LIMITED EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203494225ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД АД
PRINTS FON PROYSEN KEPITAL LIMITED AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204054143ФЮЧЪР ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТМЪНТС АД
FYUCHAR ENERDZHI INVESTMANTS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More