5 Компании свързани с лицето РАЙНА СТЕФАНОВА ДЕНЧЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to RAYNA STEFANOVA DENCHEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131567359СИБОЛА АГРО ЕООД
SIBOLA AGRO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200444021ВИЛА ДРАГАНА ЕООД
VILA DRAGANA EOOD

Публични фондове Public money
  • 225 305,12 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200644011ЕВРОМИЛТЕКС ООД
EVROMILTEKS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204167479ИВЕН ВТ ООД
IVEN VT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
824165648РАЙНА ДЕНЧЕВА - ИВИСТА 20 ЕТ
RAYNA DENCHEVA - IVISTA 20 ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето РАЙНА СТЕФАНОВА ДЕНЧЕВА
Check other registries about the person RAYNA STEFANOVA DENCHEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More