56 Компании свързани с лицето АНГЕЛ ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to ANGEL VASILEV STEFANOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
000440569МЕБЕЛНА КЪЩА ООД
MEBELNA KASHTA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • МАЛЕК АББАС НАСЕР
  MALEK ABBAS NASER

  Последен запис/Last Deed:
  2016-07-22 17:50:22 ShareTransfer
  Buy from: А- ИМОТИ 16940

  Първи запис/First Deed:
  2015-07-09 19:58:59 Manager
 • ЕВРОБИЛД - М1
  EVROBILD - M1

  Последен запис/Last Deed:
  2015-07-09 19:58:59 ShareTransfer
  Buy from: ЕВРОФРИЗ ЕООД 5010

  Първи запис/First Deed:
  2015-07-09 19:58:59 ShareTransfer
  Buy from: ЕВРОФРИЗ ЕООД 5010
 • ДИОНИС ИНВЕСТ
  DIONIS INVEST

  Последен запис/Last Deed:
  2016-05-18 15:20:37 ShareTransfer
  Sell to: МАЛЕК АББАС НАСЕР 8480

  Първи запис/First Deed:
  2015-07-09 19:58:59 ShareTransfer
  Buy from: САТА ООД 8480
 • А- ИМОТИ
  A- IMOTI

  Последен запис/Last Deed:
  2016-07-22 17:50:22 ShareTransfer
  Sell to: МАЛЕК АББАС НАСЕР 16940

  Първи запис/First Deed:
  2010-08-25 16:01:54 ShareTransfer
  Buy from: АНГЕЛ ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ 28240
 • АНГЕЛ ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ
  ANGEL VASILEV STEFANOV

  Последен запис/Last Deed:
  2010-08-25 16:01:54 ShareTransfer
  Sell to: А- ИМОТИ ЕООД 28240

  Първи запис/First Deed:
  2010-06-28 17:49:04 ShareTransfer
  Buy from: РАФИНЕРИЯ ПЛАМА АД 28240
 • РАФИНЕРИЯ ПЛАМА
  RAFINERIYA PLAMA

  Последен запис/Last Deed:
  2010-06-28 17:49:04 ShareTransfer
  Sell to: АНГЕЛ ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ 28240

  Първи запис/First Deed:
  2009-11-12 15:56:39 Partner
 • МЕБЕЛНА КЪЩА
  MEBELNA KASHTA

  Последен запис/Last Deed:
  2009-11-12 15:56:39 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2009-11-12 15:56:39 TransformingCompany
 • СТОЯНСТРОЙ 2009
  STOYANSTROY 2009

  Последен запис/Last Deed:
  2009-11-12 15:56:39 Successor703

  Първи запис/First Deed:
  2009-11-12 15:56:39 Successor703
 • ПЛАМА ИНВЕСТМЪНТ
  PLAMA INVESTMANT

  Последен запис/Last Deed:
  2009-11-12 15:56:39 Successor703

  Първи запис/First Deed:
  2009-11-12 15:56:39 Successor703
 • ХАЙУЕЙ ЛОГИСТИК ЦЕНТЪР
  HAYUEY LOGISTIK TSENTAR

  Последен запис/Last Deed:
  2008-04-29 11:59:37 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2008-04-29 11:59:37 Partner
 • САТА
  SATA

  Последен запис/Last Deed:
  2015-07-09 19:58:59 ShareTransfer
  Sell to: ДИОНИС ИНВЕСТ ЕООД 8480

  Първи запис/First Deed:
  2008-04-29 11:59:37 Partner
 • ЕВРОФРИЗ
  EVROFRIZ

  Последен запис/Last Deed:
  2015-07-09 19:58:59 ShareTransfer
  Sell to: ЕВРОБИЛД - М1 ООД 5010

  Първи запис/First Deed:
  2008-04-29 11:59:37 Partner
 • ЙОРДАН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
  YORDAN ATANASOV DIMITROV

  Последен запис/Last Deed:
  2008-01-15 12:01:40 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2008-01-15 12:01:40 Manager
 • РАДКА ВАНЕВА СИМЕОНОВА
  RADKA VANEVA SIMEONOVA

  Последен запис/Last Deed:
  2008-01-15 12:01:40 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2008-01-15 12:01:40 Manager
 • СТОЯНСТРОЙ
  STOYANSTROY

  Последен запис/Last Deed:
  2015-07-09 19:58:59 ShareTransfer
  Sell to: ЕВРОБИЛД - М1 ООД 14750

  Първи запис/First Deed:
  2008-01-15 12:01:40 SoleCapitalOwner
114690352МОТОР ОЙЛ ЕНД ТРЕЙДИНГ ООД
MOTOR OYL END TREYDING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
114690377ХАЙ УЕЙ ЛОГИСТИК ООД
HAY UEY LOGISTIK OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
114690587ХАЙ УЕЙ ЕНЕРДЖИ ООД
HAY UEY ENERDZHI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115532914РЕТУР ООД
RETUR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115656463СИМФОНИЯ 2002 АД
SIMFONIYA 2002 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115780475АНГЕЛ СТЕФАНОВ ЕТ
ANGEL STEFANOV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115813270ГОРСКИ СВЯТ ООД
GORSKI SVYAT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115843388СЪНИ ХОЛИДЕЙС ООД
SANI HOLIDEYS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115847301ХАЙ ЕНЕРДЖИ ООД
HAY ENERDZHI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115871569РОЛА ООД
ROLA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115895214ХРИМА ПОЛИ ООД
HRIMA POLI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115898930ДИВАС РИЗЪРТ ЕООД
DIVAS RIZART EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
123656986БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ООД
BALNEOLECHENIE, REHABILITATSIYA I OTDIH OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130343447БЪДЕЩЕ АГРО АД
BADESHTE AGRO AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
160043797РЕЗИДЪНС ООД
REZIDANS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
160066995ТЕХНОСЕКЮРИТИ ГРУП ООД
TEHNOSEKYURITI GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
160091137ЕВРОБИЛД ИНВЕСТ ЕООД
EVROBILD INVEST EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
160097987ХАЙУЕЙ ЛОГИСТИК ЦЕНТЪР ЕООД
HAYUEY LOGISTIK TSENTAR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
160108184ВИА ИНДЪСТРИС ООД
VIA INDASTRIS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175111866ДАЕНАРИУС УАН ООД
DAENARIUS UAN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175205059ДАЕНАРИУС ЕКУИПМЪНТС ЕНД КЪНСТРАКШЪН ООД
DAENARIUS EKUIPMANTS END KANSTRAKSHAN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175371967АЛБАНО ИНВЕСТМЪНТ ЛИМИТИД ЕООД
ALBANO INVESTMANT LIMITID EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200077148ВИА ДЖЕТС ООД
VIA DZHETS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200332524ЕТЕРАУДИО ООД
ETERAUDIO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200443599КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ВЕЛИНГРАД АД
KULTUREN TSENTAR VELINGRAD AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200606719МЕДИГРИЙН ООД
MEDIGRIYN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200606822МЕДИГРИЙН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД
MEDIGRIYN INTERNESHANAL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200608912РАФИНЕРИЯ ПЛАМА АД
RAFINERIYA PLAMA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200984583ПЪЛДИН ВАКЕЙШЪН АД
PALDIN VAKEYSHAN AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201204584ЧАОРИ - ВС СОЛАР АД
CHAORI - VS SOLAR AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201231371“ПЪЛДИН Хотелс Слънчев бряг” ЕАД
“PALDIN Hotels Slanchev bryag” EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201236404АВС - ИМОТИ ЕООД
AVS - IMOTI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201239382А- ИМОТИ ЕООД
A- IMOTI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201246170АГРО БИО ИНВЕСТ ООД
AGRO BIO INVEST OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201265740АС-ИМОТИ ЕООД
AS-IMOTI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201304218СОЛАР БИО ЕЛЕКТРИК ООД
SOLAR BIO ELEKTRIK OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201304289ЕНЕРДЖИ СОЛАР - 2010 ООД
ENERDZHI SOLAR - 2010 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201374234ПЪЛДИН ДИЗАЙН ООД
PALDIN DIZAYN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201670545АКВА БИО ИНВЕСТ ЕООД
AKVA BIO INVEST EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201670557АКВА БИО ПРОЕКТ ЕООД
AKVA BIO PROEKT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201779097ПИ ВИ ПАУЪР БГ ООД
PI VI PAUAR BG OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201824891ЧАОРИ БГ СОЛАР АД
CHAORI BG SOLAR AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201839733ПЕТРОЛ - АС ЕООД
PETROL - AS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201897462ИПХО ГРУП ООД
IPHO GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201937476ДЖИ СОРСИНГ ЕООД
DZHI SORSING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201937736ПЛАМА АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
PLAMA ASETS MENIDZHMANT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202136894СЪРНЕНА ГОРА - АГРО ООД
SARNENA GORA - AGRO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202296190СЪНИ ЕСТЕЙТ ООД
SANI ESTEYT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202366571АС - ИСТЕЙТ ЕООД
AS - ISTEYT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202402633АВС-ИСТЕЙТ ЕООД
AVS-ISTEYT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202621666ХРАБРИНО ИСТЕЙТ ЕООД
HRABRINO ISTEYT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
825021451ГЕМИНИ СЕКЮРИТИС ООД
GEMINI SEKYURITIS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
825202932ТЕНИС КЛУБ ЛОКОМОТИВ-ПЛОВДИВ ASSOC
TENIS KLUB LOKOMOTIV-PLOVDIV ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
825362100ЛОРДЕН ФИНАНС С.А. АД
LORDEN FINANS S.A. AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831632746ЕР ВИА ООД
ER VIA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето АНГЕЛ ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ
Check other registries about the person ANGEL VASILEV STEFANOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More