4 Компании свързани с лицето СВИЛЕН БОГДАНОВ ГАБРОВСКИ (виж второ ниво)
Companies connected to SVILEN BOGDANOV GABROVSKI

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121791437ВРЕД-БУЛ ООД
VRED-BUL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131368987ЕВРОФРЕЙТС ЕООД
EVROFREYTS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200078595УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО ОБЩИНСКА БАНКА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
UPRAVLYAVASHTO DRUZHESTVO OBSHTINSKA BANKA ASET MENIDZHMANT EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201948191Транс Енд Карс Къмпани ЕООД
Trans End Kars Kampani EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СВИЛЕН БОГДАНОВ ГАБРОВСКИ
Check other registries about the person SVILEN BOGDANOV GABROVSKI

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност
  • Има данни за лице с такива имена сред официално оповестените лица със сметки в КТБ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More