4 Компании свързани с лицето ИВАЙЛО НИКОЛОВ КАЛЧЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to IVAYLO NIKOLOV KALCHEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
124620217АГРИВ ООД
AGRIV OOD

Публични фондове Public money
  • 2 348,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203160745АГРИВ - И ЕООД
AGRIV - I EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204640786РИНГ АГРО ЕООД
RING AGRO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
834019079ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ РАВНЕЦ К
ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA ZA PROIZVODSTVO I USLUGI RAVNETS K

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More