Последни статии в Биволъ

  Начало First || Помощ Help

  2 Компании свързани с лицето Николай Асенов Матеев (виж второ ниво)
  Companies connected to Nikolay Asenov Mateev

  Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
  Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
  IDФирма
  Company
  Свързани с фирмата лица
  Connected persons
  114099358ХОЛДИНГОВО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО - ПЛЕВЕН ХОЛДИНГ АД
  HOLDINGOVO AKTSIONERNO DRUZHESTVO - PLEVEN HOLDING AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  121213274АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ АД
  ARMEYSKI HOLDING AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data

  Проверки в други регистри за лицето Николай Асенов Матеев
  Check other registries about the person Nikolay Asenov Mateev

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More