2 Компании свързани с лицето Кристиан Веселинов Велков (виж второ ниво)
Companies connected to Kristian Veselinov Velkov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
202517482ГЕТТИ ТЕХНОЛОДЖИС ЕАД
GETTI TEHNOLODZHIS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202648784ГЕТТИ ЕАД
GETTI EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Кристиан Веселинов Велков
Check other registries about the person Kristian Veselinov Velkov

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More