13 Компании свързани с лицето Никола Стоянов Грозданов (виж второ ниво)
Companies connected to Nikola Stoyanov Grozdanov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
101018618ПИРИНХАРТ АД
PIRINHART AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
106617995ПИРИНЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС ЕАД
PIRINLEND INVESTMANTS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
106618951ПИРИНХАРТ АСЕТС ЕАД
PIRINHART ASETS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
127074660ТЕРМО + ООД
TERMO + OOD

Публични фондове Public money
  • 458 570,69 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
127582405АДРЕС ДИЛЯНА СТИЛ ООД
ADRES DILYANA STIL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
127620197СОЛАРИС ЕООД
SOLARIS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201049917ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ПАРК ЕАД
GRIYN ENERDZHI PARK EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201402477РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК ЕАД
RAZLOG ENERDZHI PARK EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201402979РЕП ДВЕ ЕАД
REP DVE EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201403401РЕП ТРИ ЕАД
REP TRI EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201403532РАЗЛОГ АСЕТС ЕАД
RAZLOG ASETS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201646339Минна Индустрия ЕООД
Minna Industriya EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203112711Н-ТРАНС - 82 ЕООД
N-TRANS - 82 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Никола Стоянов Грозданов
Check other registries about the person Nikola Stoyanov Grozdanov

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More