10 Компании свързани с лицето ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to IVAYLO GEORGIEV IVANOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121247396ПРОПАП ЕООД
PROPAP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131229037БИЛДИНГ МЕНИДЖМЪНТ ПАРТНЕРС ЕАД
BILDING MENIDZHMANT PARTNERS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131496645ИНА 5-99 ЕООД
INA 5-99 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175042929И АЙ ДЖЕЙ ООД
I AY DZHEY OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175153559КАР ТРАФИК ЕООД
KAR TRAFIK EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200913458БИЛДЪР АСИСТЪНТ ООД
BILDAR ASISTANT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 249 942,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през авг.14)
201790275И АЙ ДЖЕЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД
I AY DZHEY BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202653062И АЙ ДЖЕЙ БРАДЪР ЕНД СИСТЪР ЕАД
I AY DZHEY BRADAR END SISTAR EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202802392Онда кафе ЕООД
Onda kafe EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203481053И АЙ ДЖЕЙ УАН ЕООД
I AY DZHEY UAN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
Check other registries about the person IVAYLO GEORGIEV IVANOV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More