6 Компании свързани с лицето ДЕТЕЛИНА СВЕТОСЛАВОВА СМИЛКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛ) (виж второ ниво)
Companies connected to DETELINA SVETOSLAVOVA SMILKOVA (PREDSEDATEL)

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
126102650ФЪРСТИНВЕСТ ООД
FARSTINVEST OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130319581ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ ЕАД
VISSHE UCHILISHTE PO ZASTRAHOVANE I FINANSI EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130993929ВИПЛЮС ООД
VIPLYUS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175012964БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ХОРА ASSOC
BALGARSKA ASOTSIATSIYA ZA UPRAVLENIE NA HORA ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175433155КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
KAPMAN GRIYN ENERDZHI FOND AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201014460БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ СОФИЯ ООД
BIZNES UCHILISHTE SOFIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ДЕТЕЛИНА СВЕТОСЛАВОВА СМИЛКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛ)
Check other registries about the person DETELINA SVETOSLAVOVA SMILKOVA (PREDSEDATEL)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More