4 Компании свързани с лицето МАРИЕТА ТОДОРОВА КЕРЕМЕДЧИЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to MARIETA TODOROVA KEREMEDCHIEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131278027МАКСИ САУНД ЕООД
MAKSI SAUND EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202784599БРИЗ 1326 ЕООД
BRIZ 1326 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204837926НОРД 70 ЕООД
NORD 70 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205146349АКРЕ ЕООД
AKRE EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МАРИЕТА ТОДОРОВА КЕРЕМЕДЧИЕВА
Check other registries about the person MARIETA TODOROVA KEREMEDCHIEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More