33 Компании свързани с лицето РАДОСТИН РУСКОВ ПЕТРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to RADOSTIN RUSKOV PETROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103268353ИНТЕРБИЛД ООД
INTERBILD OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103952488ИНВЕСТ КОНТРОЛ-ЕГ ЕООД
INVEST KONTROL-EG EOOD

Публични фондове Public money
  • 503 408,88 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103960750БРИНК И БОРЕГААРД ЕООД
BRINK I BOREGAARD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103977931ГЛЕВУМ ЕООД
GLEVUM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
124024110КАМИ-ХОЛДИНГ ООД
KAMI-HOLDING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
124626840МИРЕНА - 70 ООД
MIRENA - 70 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130081105БМС ЕООД
BMS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 773 393,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през )
131144829ТРАНСМЕТЪЛС ЕООД
TRANSMETALS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
148021457ДЖЕНИТРА ЕООД
DZHENITRA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
148085926ПЕЛИКАН 2007 ЕООД
PELIKAN 2007 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
148147609КОНКОРД ЕСТЕЙТС ЕООД
KONKORD ESTEYTS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175372325ПЛАЗМО ЕООД
PLAZMO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200052999БРАД ЛИ ГРУП 07 ЕООД
BRAD LI GRUP 07 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200198274ВЛАДИМИР ПАШОВ ЕООД
VLADIMIR PASHOV EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200797427ТИР ЕКСПРЕС 2000 ЕООД
TIR EKSPRES 2000 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200858773ЗЮРАН ШУК ООД
ZYURAN SHUK OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200902579ЗЛАТИНОВА ЕООД
ZLATINOVA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201289588ОРИН 01 ЕООД
ORIN 01 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201527694АРТИГО ИНДЪСТРИ ЕООД
ARTIGO INDASTRI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201953313ЛОГО - М ЕООД
LOGO - M EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201975313АЛДО Съмър Супермаркетс ЕООД
ALDO Samar Supermarkets EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202089626ВЯРА - М12 ЕООД
VYARA - M12 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202094840ЛОГО - М2 ЕООД
LOGO - M2 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202162533ВЯРА - М22 ЕООД
VYARA - M22 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202345495ТОДОРОВ-М8 ЕООД
TODOROV-M8 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202500903ПЛАН - Б7 ЕООД
PLAN - B7 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202570759ТОДОРОВ - М11 ЕООД
TODOROV - M11 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202781400ИНТЕРНАЦИОНАЛ БИЗНЕС ПЛАТФОРМ ЕООД
INTERNATSIONAL BIZNES PLATFORM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202892831ЕВРОБИЗНЕС ПУЛ ЕООД
EVROBIZNES PUL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202943400АУТОКОРЕКТ 14 ЕООД
AUTOKOREKT 14 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203076400ДРЕСИНГ ЕООД
DRESING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204054773НОВЕ СПОРТСТРОЙ ЕООД
NOVE SPORTSTROY EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
813147232А.С.А. ООД
A.S.A. OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето РАДОСТИН РУСКОВ ПЕТРОВ
Check other registries about the person RADOSTIN RUSKOV PETROV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More