2 Компании свързани с лицето Стамена Иванова Дакова (виж второ ниво)
Companies connected to Stamena Ivanova Dakova

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200885069Стам ЕНА ЕООД
Stam ENA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201462652ШАЦ ОЙЛ ЕООД
SHATS OYL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Стамена Иванова Дакова
Check other registries about the person Stamena Ivanova Dakova

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More