Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

45 Компании свързани с лицето ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ (виж второ ниво)
Companies connected to DANIEL RUMENOV GARGOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
108048375КЪРДЖАЛИ ФИЛМ ЕООД
KARDZHALI FILM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
108066672КЪРДЖАЛИ - ФИЛМ 98 ООД
KARDZHALI - FILM 98 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
108551031ВИТ ООД
VIT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
108557326КОНСОРЦИУМ МАРКЕТ ИНВЕСТ ООД
KONSORTSIUM MARKET INVEST OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
123122384ЗАГОРА ФИНАКОРП АД
ZAGORA FINAKORP AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126003951ХАСКОВО ФИЛМ АД
HASKOVO FILM AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126005322ХЛЕБОЗАВОД АД
HLEBOZAVOD AD

Публични фондове Public money
 • 121 051,60 лв. от 3 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126087771ЗЪРНЕНИ ХРАНИ АД
ZARNENI HRANI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126093219ИНВЕСТКОМ ЕООД
INVESTKOM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126135839СДРУЖЕНИЕ БАДМИНТОН КЛУБ ХАСКОВО ASSOC
SDRUZHENIE BADMINTON KLUB HASKOVO ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126137797ХАРМАН АД
HARMAN AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126142285КРЕС-98 ООД
KRES-98 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126144101НАДЕЖ ООД
NADEZH OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126146515ТИВАИНВЕСТ ООД
TIVAINVEST OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126533654ГАМА ООД
GAMA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126542411ВАРИАНТ 2001 ООД
VARIANT 2001 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126552028АГРО ИНВЕСТ - 2001 ЕАД
AGRO INVEST - 2001 EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126616203ХЕЛИ ОЙЛ ООД
HELI OYL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126620792ГАМА 1 ООД
GAMA 1 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126627783ФОРУКОМ 2003 ООД
FORUKOM 2003 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126665054ЕВРОФИН ООД
EVROFIN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126665517ФИНАКОРП 2005 ООД
FINAKORP 2005 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126669654ФОРУКОМ АД
FORUKOM AD

Публични фондове Public money
 • 2 927 098,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126722797ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ ИАД
FORUKOM FOND IMOTI IAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126729838ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД
EKO TRADEKS GRUP AD

Публични фондове Public money
 • 110 752 778,84 лв. от 61 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126739227ПАЗАРИ ЕООД
PAZARI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126739914ВИКТОРИ ПРОДЖЕКТС ЕООД
VIKTORI PRODZHEKTS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126741534ЕКО-НЕО ГРУП АД
EKO-NEO GRUP AD

Публични фондове Public money
 • 16 384 591,38 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200145389ЕКО - ТИТАН ГРУП АД
EKO - TITAN GRUP AD

Публични фондове Public money
 • 5 850 000,00 лв. от 3 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200308473КАСТЕЛО - 07 ООД
KASTELO - 07 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200544413ХАСКОВО ФИЛМ ООД
HASKOVO FILM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200768653ТЕРЕС ДИРЕКТ ООД
TERES DIREKT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201205056СЕЛЕКТА ММ ЕООД
SELEKTA MM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201762557ВЕНЕРА ИНВЕСТ ООД
VENERA INVEST OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201880527ФОРУКОМ КЛИНЪР ЕООД
FORUKOM KLINAR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202372503ТРАКОФИН ООД
TRAKOFIN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202758921ГЛОБЪЛ КЛИНЪР ООД
GLOBAL KLINAR OOD

Публични фондове Public money
 • 7 776 234,99 лв. от 19 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203102973ХЕПИ ФЪН ЕООД
HEPI FAN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203436357Лендфил АД
Lendfil AD

Публични фондове Public money
 • 9 200 000,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203619312Тракиец Ленд Дивелъпмънт ЕООД
Trakiets Lend Divelapmant EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203633760ХЕПИ ФЪН-1 ООД
HEPI FAN-1 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203839017РЕД ИНВЕСТ АД
RED INVEST AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
814255710ЯНТРА - ТРАНСПОРТ АД
YANTRA - TRANSPORT AD

Публични фондове Public money
 • 494 864,96 лв. от 8 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
836034051ФОРУКОМ И КОМПАНИЯ ООД
FORUKOM I KOMPANIYA OOD

Публични фондове Public money
 • 6 768 456,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
836143549ХЛЕБНА ПРОМИШЛЕНОСТ АД
HLEBNA PROMISHLENOST AD

Публични фондове Public money
 • 70 780,16 лв. от 3 общ. поръчки
 • 299 295,00 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
Check other registries about the person DANIEL RUMENOV GARGOV

 • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate