3 Компании свързани с лицето АТАНАС ИВАНОВ ИВАНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to ATANAS IVANOV IVANOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200703627НАСТРЕЙД 2009 ЕООД
NASTREYD 2009 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203237000АТАХАР 1 ООД
ATAHAR 1 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
825257310ДИ - МД ЕООД
DI - MD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето АТАНАС ИВАНОВ ИВАНОВ
Check other registries about the person ATANAS IVANOV IVANOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More