7 Компании свързани с лицето АТАНАС ТОДОРОВ ГАЛЧЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to ATANAS TODOROV GALCHEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175286417ЛЕТС ДУ ООД
LETS DU OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200746335ФАРГО МАРКЕТИНГ ООД
FARGO MARKETING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201082970АУТ ЪФ ДЪ БОКС ЕООД
AUT AF DA BOKS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201594248ФАРГО ГРУП ООД
FARGO GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201605723ПЪРВО ИНТЕРВЮ ООД
PARVO INTERVYU OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202311144МАРКЕТГЕЙТ ООД
MARKETGEYT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203250235ХЮМЪН ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ ООД
HYUMAN EKSPERT KONSULT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More