4 Компании свързани с лицето ФИДАН ГОРАНОВ АНГЕЛОВ (виж второ ниво)
Companies connected to FIDAN GORANOV ANGELOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
030053592БДИН-ТРАНС-АНГЕЛОВИ И СИЕ СД
BDIN-TRANS-ANGELOVI I SIE SD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
105586543БДИН-ТРАНС ООД
BDIN-TRANS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200117393БДИН-ТРАНС-ВД ООД
BDIN-TRANS-VD OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201514992ВОФ ИНС ЕООД
VOF INS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More