Последни статии в Биволъ

  Начало First || Помощ Help

  2 Компании свързани с лицето ЛЮДМИЛА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА (виж второ ниво)
  Companies connected to LYUDMILA PETROVA MIHAYLOVA

  Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
  Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
  IDФирма
  Company
  Свързани с фирмата лица
  Connected persons
  202065529ПРИНТ КОНТРОЛ ЕООД
  PRINT KONTROL EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  831853602НОВОТИКА 95 АД
  NOVOTIKA 95 AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data

  Проверки в други регистри за лицето ЛЮДМИЛА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА
  Check other registries about the person LYUDMILA PETROVA MIHAYLOVA

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More