6 Компании свързани с лицето ДИМИТЪР ИЛИЕВ ПИРОНКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to DIMITAR ILIEV PIRONKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
000694959ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
OBEDINENA BALGARSKA BANKA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
110003469ФОНДАЦИЯ ФАЕЛ FOUND
FONDATSIYA FAEL FOUND

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
110505548ФЛАНДРИЯ ХОЛИДЕЙС ООД
FLANDRIYA HOLIDEYS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
110515074ТРОЯНСКА ПОПУЛЯРНА БАНКА К
TROYANSKA POPULYARNA BANKA K

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
110531121ТРОЯН ЕЛЕКТРО ООД
TROYAN ELEKTRO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831686320СИБАНК АД
SIBANK AD

Публични фондове Public money
  • 13 588 872,76 лв. от 25 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ДИМИТЪР ИЛИЕВ ПИРОНКОВ
Check other registries about the person DIMITAR ILIEV PIRONKOV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More