18 Компании свързани с лицето КРАСИМИР ПЕТРОВ ИВАНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to KRASIMIR PETROV IVANOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
106063275СОЛЕЙ-2 ООД
SOLEY-2 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
106593672ЙОАНИЦ-ГРУП ЕООД
YOANITS-GRUP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
114548901ЕВРОМЕС - РОСЕН МАРИНОВ ЕТ
EVROMES - ROSEN MARINOV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115032550КРАСИКАПЛАСТ АД
KRASIKAPLAST AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 10 913,84 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през 31.дек.16)
115829374ТАНДЕМ - СН ЕООД
TANDEM - SN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115832395КАПИТАЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД
KAPITAL ENTARTEYNMANT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115846263МАКСФАРМА ООД
MAKSFARMA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 594 321,23 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през 1.апр.12)
120014777ВАСИЛ ПАРОВ - ПАРИС ЕТ
VASIL PAROV - PARIS ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
120544843КЛАСИК МОДЕЛ ЕООД
KLASIK MODEL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
120548197СВИЛЕН ПАШОВ - 61 ЕООД
SVILEN PASHOV - 61 EOOD

Публични фондове Public money
 • 11 850,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
120558729СФЕРА ООД
SFERA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
120564333ММС ИНДЪСТРИ ЕООД
MMS INDASTRI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
120610827ЕРА ЕООД
ERA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
120617914КОРОНА-Н ЕООД
KORONA-N EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
147174172ВЛАДИ СТИЛ 68 - ВЛАДИМИР ВАЗОВ ЕТ
VLADI STIL 68 - VLADIMIR VAZOV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
816089503ВРАТИЦА АД
VRATITSA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
830190015ВЮСИС ООД
VYUSIS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
830192062АРМА ООД
ARMA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 1 064 546,71 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през 31.дек.16)

Проверки в други регистри за лицето КРАСИМИР ПЕТРОВ ИВАНОВ
Check other registries about the person KRASIMIR PETROV IVANOV

 • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More