5 Компании свързани с лицето РАДОСЛАВ БОРИСОВ ЛАЗАРКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to RADOSLAV BORISOV LAZARKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130414218ЕВРО ОФИС 2000 ЕООД
EVRO OFIS 2000 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130561944СТУДЕНЕЦ 2001 АД
STUDENETS 2001 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130953703СИТИ ОФИС ООД
SITI OFIS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175299239РОДОПИ ЕСТЕЙТ ЕООД
RODOPI ESTEYT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202704329Рожен Скай 855 ЕАД
Rozhen Skay 855 EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето РАДОСЛАВ БОРИСОВ ЛАЗАРКОВ
Check other registries about the person RADOSLAV BORISOV LAZARKOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More