5 Компании свързани с лицето Милена Павлова Николова (виж второ ниво)
Companies connected to Milena Pavlova Nikolova

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
108019288МОНЕК АД
MONEK AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131162841ЕВРОКОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ 2003 ООД
EVROKONSULT BALGARIYA 2003 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175142491МУЛТИНЕШЪНЪЛ АСЕТ ПОРТФОЛИО/МАП/ АД
MULTINESHANAL ASET PORTFOLIO/MAP/ AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200292923СИЕСАЙЕФ ПРОДЖЕКТ ЕАД
SIESAYEF PRODZHEKT EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200496519СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ И КАРДИОХИРУРГИЯ КАРДИО - КОНСУЛТ ООД
SPETSIALIZIRANA BOLNITSA ZA AKTIVNO LECHENIE PO KARDIOLOGIYA I KARDIOHIRURGIYA KARDIO - KONSULT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Милена Павлова Николова
Check other registries about the person Milena Pavlova Nikolova

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More