4 Компании свързани с лицето ТОДОР СТОЯНОВ НИКОЛОВ (виж второ ниво)
Companies connected to TODOR STOYANOV NIKOLOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131010716НИСКО И ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО НВС ООД
NISKO I VISOKO STROITELSTVO NVS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131321418БУЛАРКА - ИНЖЕНЕРИНГ ООД
BULARKA - INZHENERING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 521 062,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през юли.16)
200950175МОРЕНА-В.Н. ООД
MORENA-V.N. OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203147032ВИОЛА НАТУРАЛНИ ПРОДУКТИ ООД
VIOLA NATURALNI PRODUKTI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ТОДОР СТОЯНОВ НИКОЛОВ
Check other registries about the person TODOR STOYANOV NIKOLOV

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More