4 Компании свързани с лицето ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА (виж второ ниво)
Companies connected to YULIYA VASILEVA STEFANOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130718801СЕТ 7 - ЮЛИЯ ТЕНЕВА ЕТ
SET 7 - YULIYA TENEVA ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175304491ЕКОЕНЕРДЖИ 55 ООД
EKOENERDZHI 55 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ЕКОЕНЕРДЖИ 55
  EKOENERDZHI 55

  Последен запис/Last Deed:
  2011-09-08 11:12:15 DebtorOverSecureClaims

  Първи запис/First Deed:
  2011-09-08 11:12:15 DebtorOverSecureClaims
 • ТЕЛЕЛИНК
  TELELINK

  Последен запис/Last Deed:
  2017-12-07 15:01:52 AtPawnCreditor

  Първи запис/First Deed:
  2011-09-08 11:12:15 AtPawnCreditors
 • СТЕАЛИТ
  STEALIT

  Последен запис/Last Deed:
  2009-10-19 15:53:29 ShareTransfer
  Buy from: ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА 1700

  Първи запис/First Deed:
  2009-10-19 15:53:29 ShareTransfer
  Buy from: ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА 1700
 • ФОТОСОЛАР 33
  FOTOSOLAR 33

  Последен запис/Last Deed:
  2009-10-19 15:53:29 ShareTransfer
  Buy from: ЖИВКО ВЪЛЕВ ТЕНЕВ 1000

  Първи запис/First Deed:
  2009-10-19 15:53:29 ShareTransfer
  Buy from: ЖИВКО ВЪЛЕВ ТЕНЕВ 1000
 • ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА
  YULIYA VASILEVA STEFANOVA

  Последен запис/Last Deed:
  2012-04-27 12:09:19 ShareTransfer
  Sell to: Живко Вълев Тенев 300

  Първи запис/First Deed:
  2009-03-10 15:43:24 ShareTransfer
  Buy from: ЖИВКО ВЪЛЕВ ТЕНЕВ 2000
 • ЖИВКО ВЪЛЕВ ТЕНЕВ
  ZHIVKO VALEV TENEV

  Последен запис/Last Deed:
  2012-04-27 12:09:19 ShareTransfer
  Buy from: Юлия Василева Стефанова 300

  Първи запис/First Deed:
  2008-02-28 12:16:07 Partner
 • МАРТИН ЖИВКОВ ТЕНЕВ
  MARTIN ZHIVKOV TENEV

  Последен запис/Last Deed:
  2008-04-14 11:28:34 ShareTransfer
  Sell to: ЖИВКО ВЪЛЕВ ТЕНЕВ 2500

  Първи запис/First Deed:
  2008-02-28 12:16:07 Partner
200064706ФОТОЛУКС 47 ЕООД
FOTOLUKS 47 EOOD

Публични фондове Public money
 • 0,00 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200514929СТЕАЛИТ 63 ЕООД
STEALIT 63 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА
Check other registries about the person YULIYA VASILEVA STEFANOVA

 • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More