10 Компании свързани с лицето КРЪСТЬО ГЕОРГИЕВ ВАНГЕЛОВ (виж второ ниво)
Companies connected to KRASTYO GEORGIEV VANGELOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
115201840АВИСТА ПАРТНЪРС ООД
AVISTA PARTNARS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
120027746ОРИОН - СПОРТ АД
ORION - SPORT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
120027760ВАНГЕЛОВ-СГ - КРЪСТЬО ВАНГЕЛОВ ЕТ
VANGELOV-SG - KRASTYO VANGELOV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
120526368ГОРОВЛАДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ГОРА К
GOROVLADELSKA PROIZVODITELNA KOOPERATSIYA GORA K

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
120559845ПАМПОРОВО-СКИ АД
PAMPOROVO-SKI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
120600441РОДОПСКА ИНИЦИАТИВА АД
RODOPSKA INITSIATIVA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
120614850ЧЕПЕЛАРЕ КУРОРТ АД
CHEPELARE KURORT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200195560АМЕР СПОРТС БЪЛГАРИЯ ЕООД
AMER SPORTS BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203136662ХЮМАНИТА ЕООД
HYUMANITA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
830199256ОРИОН -СКИ АД
ORION -SKI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето КРЪСТЬО ГЕОРГИЕВ ВАНГЕЛОВ
Check other registries about the person KRASTYO GEORGIEV VANGELOV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More