10 Компании свързани с лицето СТОИЛ ЛЮБОМИРОВ ВАСИЛЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to STOIL LYUBOMIROV VASILEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131289899ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD

Публични фондове Public money
  • 1 394 854,08 лв. от 11 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175179657ТАМАРИНД ПРОПЪРТИС ООД
TAMARIND PROPARTIS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175233560ЮНАЙТЕД КАЗЪНС ЕООД
YUNAYTED KAZANS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200289184БРИДЖКОРП СИКС АД
BRIDZHKORP SIKS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201151159БГ АУТОЛИЙЗ ГРУП Б. В. - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
BG AUTOLIYZ GRUP B. V. - KLON BALGARIYA KCHT

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202304242ЕВРОЛИЙЗ ГРУП ЕАД
EVROLIYZ GRUP EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202846410РЪНИНГ ЗОУН ООД
RANING ZOUN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203385724КОПУЛА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС 2015 ЕАД
KOPULA KEPITAL ADVAYZARS 2015 EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203854303БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ ЕАД
BIODIT GLOBAL TEHNOLADZHI EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205110771Ефи и Филип ООД
Efi i Filip OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СТОИЛ ЛЮБОМИРОВ ВАСИЛЕВ
Check other registries about the person STOIL LYUBOMIROV VASILEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More