3 Компании свързани с лицето ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА ДЕСПОДОВА (виж второ ниво)
Companies connected to DANIELA STEFANOVA DESPODOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
000750062БОРОИНВЕСТ АД
BOROINVEST AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121064092ДАНИ ЕООД
DANI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831641713МОТОТЕХНИКА І АД
MOTOTEHNIKA І AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА ДЕСПОДОВА
Check other registries about the person DANIELA STEFANOVA DESPODOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More