2 Компании свързани с лицето СТЕФАН ХРИСТОВ КОРАДОВ (виж второ ниво)
Companies connected to STEFAN HRISTOV KORADOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
102206434БУРГАСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД
BURGASKA ODITORSKA KOMPANIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102615445КО ОДИТ ООД
KO ODIT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СТЕФАН ХРИСТОВ КОРАДОВ
Check other registries about the person STEFAN HRISTOV KORADOV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More