11 Компании свързани с лицето БОРИС ПЕТКОВ КАРАМАНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to BORIS PETKOV KARAMANOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
102270006ФИШ ПОРТ АД
FISH PORT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102658329АКРЕДИТИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ СЛАВЯНКА ООД
AKREDITIRANA IZPITVATELNA LABORATORIYA SLAVYANKA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
147078836ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР ЕООД
EVROPEYSKI EZIKOV TSENTAR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
147105938ПЕЛИКАН СЪРВИС ООД
PELIKAN SARVIS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175151266ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ-БГ ФИШ ООД
ORGANIZATSIYA NA PROIZVODITELITE NA RIBA I RIBNI PRODUKTI-BG FISH OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200383846ПЕЛИКАН КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
PELIKAN KONSULT BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201519007НИКО ЕЛ ГРУП ООД
NIKO EL GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201546709Астра Ел Груп ООД
Astra El Grup OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202088830ДЖИ БИ СОЗОПОЛ ЕООД
DZHI BI SOZOPOL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203064483Порт България Мениджмънт ЕООД
Port Balgariya Menidzhmant EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
812097399БУЛДЖАК АД
BULDZHAK AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето БОРИС ПЕТКОВ КАРАМАНОВ
Check other registries about the person BORIS PETKOV KARAMANOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More