5 Компании свързани с лицето ФИЛИП НОЙКОВ ГОРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to FILIP NOYKOV GOROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
123687565ЕВРО ЮНИОН ООД
EVRO YUNION OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131444328ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ ВИКТОРИЯ - 1 К
VOENNOINVALIDITE V BALGARIYA VIKTORIYA - 1 K

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175183036ЕКО БИО ОЙЛ ООД
EKO BIO OYL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200422726ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО ЧИРПАН ООД
HLEBOPROIZVODSTVO CHIRPAN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 719 906,78 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през 1.септ.12)
831663282ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD

Публични фондове Public money
  • 17 559 295,53 лв. от 21 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ФИЛИП НОЙКОВ ГОРОВ
Check other registries about the person FILIP NOYKOV GOROV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More