4 Компании свързани с лицето ЙОРДАН СВЕТОСЛАВОВ ВАСИЛЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to YORDAN SVETOSLAVOV VASILEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175117125КРЕДИТРИТЪРН ООД
KREDITRITARN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200428095Бързи пари ООД
Barzi pari OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202618030КРЕДИТРИТЪРН БГ И КО ЕООД
KREDITRITARN BG I KO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203276486ИНТЕРНЕШЪНЪЛ РЕКРУТМЪНТ ЕООД
INTERNESHANAL REKRUTMANT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЙОРДАН СВЕТОСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
Check other registries about the person YORDAN SVETOSLAVOV VASILEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More