1 Компании свързани с лицето ФЛАВИЯ КОНСУЛТИНГ ЛИМИТИД (виж второ ниво)
Companies connected to FLAVIYA KONSULTING LIMITID

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175013009ФЛАВИЯ КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
FLAVIYA KONSULT BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ФЛАВИЯ КОНСУЛТИНГ ЛИМИТИД
Check other registries about the person FLAVIYA KONSULTING LIMITID

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More